Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kreativt skrivande på engelska

  • 15 hp

Kursen introducerar dig till det kreativa skrivandets teori och praktik genom en serie workshops. Speciell tyngdpunkt läggs på arbete med novell, poesi och hypertextfiktion. Vid kursens slut kommer du att ha tillägnat dig förståelse för skrivandets hantverk, lärt dig skrivandets konst inom flera olika litterära former och genrer, samt ha utvecklat din redigerings- och närläsningsförmåga. Kursen är ej påbyggbar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.