Kreativt skrivande på engelska, 15 hp

Om utbildningen

Kursen introducerar dig till det kreativa skrivandets teori och praktik genom en serie workshops. Speciell tyngdpunkt läggs på arbete med novell, poesi och hypertextfiktion. Vid kursens slut kommer du att ha tillägnat dig förståelse för skrivandets hantverk, lärt dig skrivandets konst inom flera olika litterära former och genrer, samt ha utvecklat din redigerings- och närläsningsförmåga. Kursen är ej påbyggbar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen