Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Effektiv kommunikation på engelska

Denna kurs syftar till att förbättra studentens förmåga att uttrycka sig på engelska i akademiska sammanhang såväl som i arbetslivet. I den här kursen kommer vi att arbeta med olika genrer inom både talad och skriven engelska såsom affärskorrespondens, rapporter, akademiska uppsatser och muntliga presentationer. Studentens språkliga färdighet förbättras genom både individuella uppgifter och grupparbeten som är utformade för att utveckla muntliga såväl som skriftliga färdigheter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.