Effektiv kommunikation på engelska, 15 hp

Om kursen

Kursens syfte är att förbättra din förmåga att använda engelska för såväl akademiska som yrkesmässiga ändamål. Under seminarieserien behandlas olika genrer t ex rapporter, akademiskt skrivande, uppsatser, muntliga presentationer och affärskorrespondens. Du kommer att utveckla dina språkfärdigheter genom både individuella övningar och grupparbeten. Kursen är ej påbyggbar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen