Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Redigering och publicering på engelska

Denna kurs avser att utveckla studenternas praktiska färdigheter inom redigering och publicering på engelska. Kursen ägnas åt både metoddiskussion och praktisk kunskap om redigering och utgivning, och avser förbereda studenter för arbete inom den internationella förlagsbranschen. Kursen vidgar diskussionen kring hur texter väljs för publicering genom att delta i en process av ”blind review” av material som skickats in för möjlig publicering. Studenterna lär sig att utveckla och förfina kriterierna för val av texter, samt deltar i en revideringsprocess. Kursen syftar även till att ge kunskaper om tidskriftsproduktion, inklusive val av upplägg, grafisk design, tryck, och en del marknadsföring i slutskedet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.