Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Berömda verk i litteraturen från den engelskspråkiga världen

  • 15 hp

I kursen studeras några av den engelskspråkiga världens mest berömda litterära verk. Målet är att du ska få en självständig hållning till verken och kunskap om de historiska och kulturella sammanhang de hör hemma i. Under kursen läser du omkring 4000 sidor litteratur från sen medeltid till andra världskriget. Examination sker genom fortlöpande utvärdering och skriftlig produktion. Kursen är inte påbyggbar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.