Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Engelska II för grundlärarprogrammet - språkfärdighet och språkteori

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens fjärde termin.

Den löper parallellt med kursen Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6 som ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för ämnesdidaktik.

Programsida med studiegång för programmet

Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens skriftliga och muntliga språkfärdighet på engelska. Dessutom ger delkursen studenten en introduktion till språklig variation inom den engelskspråkiga världen och övar studenten i att identifiera och förklara likheter och skillnader mellan svenskan och engelskan. Delkursen har ett tvådelat fokus: dels studentens individuella behov vad beträffar ordförråd och grammatik, med tonvikt på den egna språkliga säkerheten, dels de generella problem inom dessa fält som studenten kan förväntas behöva hantera i sin lärarroll. Under kursen diskuteras även vanliga föreställningar om språk och språkinlärning, och studenten ges tillfälle att kritiskt granska och utvärdera dessa föreställningar medutgångspunkt i den framtida professionen. Muntliga och skriftliga övningar ger studenten möjlighet att förbättra sin talade engelska och grammatiska säkerhet. Delkursen syftar även till att utöka studentens vokabulär.

 

Information inför vårterminen 2024

Registrering
Innan terminen börjar måste du registrera dig på dina kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 15 - 19 december för antagna studenter. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för kursinformation och kursmaterial. Du får tillgång till Athena när kursen startar.

Logga in i Athena

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Course description, VT24 (pdf) (223 Kb)

  Vi rekommenderar inte utskrift då vissa ändringar kan ske innan kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska i form av workshops och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. Examination sker på engelska.

  Examinator

  Examiners, VT24 (pdf) (151 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Alla studenter kommer att få meddelande om gruppindelning innan kursstart och kan se sin grupp på Athena. Observera informationen om gruppindelning i välkomstbrevet som skickats ut till antagna inför registreringsperioden för kursen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se 'Study Guide' för mer information. 'Study Guide' för varje termin publiceras innan kursstart.

 • Kontakt