Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa i engelska för yngre åldrar med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6. Kursen ingår i satsningen 'Fler vägar in'. Den är relevant för dig som arbetar som lärare och behöver läsa mer kurser för behörighet att undervisa engelska mot årskurs 4-6. Kursen behandlar barn- och ungdomslitteratur ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Den tar upp textanalys med grundläggande litterära begrepp på engelska. Barn- och ungdomslitteraturen belyses också utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av engelskspråkig litterär text i samverkan med andra medier.

Please view more course information in English