Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik inom tillämpad lingvistik

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenterna en bred introduktion till forskningsmetoder inom tillämpad lingvistik samt utveckla deras förmåga att samla och analysera olika former av data. De olika lärare inom instiutionen som kommer att undervisa på kursen kommer att använda sig av ett praktiskt tillvägagångssätt som syftar till att utveckla studenternas förståelse och erfarenhet av hur forskningsmetoder kan tillämpas utifrån olika frågeställningar och sammanhang.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.