Forskningsmetodik inom tillämpad lingvistik, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge studenterna en bred introduktion till forskningsmetoder inom tillämpad lingvistik samt utveckla deras förmåga att samla och analysera olika former av data. De olika lärare inom instiutionen som kommer att undervisa på kursen kommer att använda sig av ett praktiskt tillvägagångssätt som syftar till att utveckla studenternas förståelse och erfarenhet av hur forskningsmetoder kan tillämpas utifrån olika frågeställningar och sammanhang.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen