Spanska - förberedande kurs, 30 hp

Om kursen

Du får grundläggande kunskaper i grammatik och ordförråd och du tillägnar dig språkfärdighet på elementär nivå, bl a textläsning och muntlig kommunikation. Kursen vänder sig till dig som saknar förkunskaper i spanska. Kursen ger behörighet i spanska för Spanska, Språk och litteratur I, på grundnivå vid Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen