Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska - förberedande kurs

Spanska är det mest utbredda av de romanska språken. Stockholms universitet erbjuder kurser i spanska på nybörjarnivå för dig som vill börja lära dig om den spansktalande världen och det spanska språket. Du kommer studera grammatik, historia, kultur, och öva upp din muntliga och skriftliga språkfärdighet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Spanska, förberedande kurs är en ren nybörjarkurs och riktar sig till dig som saknar tidigare förkunskaper i spanska. Kursen ger grundläggande kunskaper i spanska och fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på spanska och på svenska.

Godkänd kurs ger behörighet till Spanska I, 30 hp. Du kommer att läsa åtta olika delkurser: Grammatik I och II, Text- och ordkunskap I och II, Muntlig kommunikation I och II, Kultur och samhälle I och II.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid och på helfart, det vill säga du kommer att behöva satsa ca 40 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande åtta olika delkurser på Spanska, förberedande kurs: Grammatik I och II, Text- och ordkunskap I och II, Muntlig kommunikation I och II, Kultur och samhälle I och II. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Både undervisningen och examination sker på spanska och svenska. 

  1. Grammatik I, 3,5 högskolepoäng.
   Delkursen innehåller genomgång och systematisk träning av spanskans grundläggande språkstruktur. 
  2. Text- och ordkunskap I, 4 högskolepoäng
   I delkursen ingår läsning av enkla texter samt träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål skriftligen på en enklare nivå. 
  3. Muntlig kommunikation I, 5 högskolepoäng
   Spanskans ljudstruktur presenteras och tränas genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse. Du gör övningar i enklare dialog och hörförståelse samt tränar uttalet. 
  4. Kultur och samhälle I, 2,5 högskolepoäng
   Du får inblickar i de spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av artiklar och andra textutdrag på svenska, engelska och spanska. 
  5. Grammatik II, 3,5 högskolepoäng
   Delkursen bygger vidare på Grammatik I med genomgång och träning av andra grundläggande men mer komplexa språkstrukturer. 
  6. Text- och ordkunskap II, 4 högskolepoäng
   Delkursen bygger vidare på Text och ordkunskap I. Här ingår läsning av mer komplexa texter samt vidare träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanskaordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna berätta om det förflutna och framtiden samt att uttrycka åsikter om olika ämnen.
  7. Muntlig kommunikation II, 5 högskolepoäng
   Delkursen bygger vidare på Muntlig kommunikation I.  Du tränar vidare din muntliga språkfärdighet genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse.
  8. Kultur och samhälle I, 2,5 högskolepoäng
   Delkursen bygger vidare på Kultur och samhälle I. Du får inblickar i aktuella frågor kring de spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av artiklar och andra textutdrag på svenska, engelska och spanska. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examination

  Examination sker på spanska och svenska.

  Delkurserna Grammatik I och Grammatik II examineras genom kontrollskrivningar och salstentamina.

  Delkurserna Text och ordkunskap I och Text och ordkunskap II examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och prov.

  Delkurserna Muntlig kommunikation I och Muntlig kommunikation II examineras genom muntliga redovisningar i seminarieform, muntliga prov samt hörförståelseprov.

  Delkursen Kultur och samhälle I examineras genom salstentamen.

  Delkursen Kultur och samhälle II examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.
  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen (gäller för delkurserna Grammatik I och II samt för Kultur och samhälle I).

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt