Spanska, Diskurs- och textanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av en införing i diskurs- och textanalytisk teori och metod samt praktisk tillämpning av diskurs- och textanalytiska metoder på texter av olika genrer. I analysen tas hänsyn till textens språkliga drag, dess eventuella icke-verbala kodifiering, genretillhörighet, intertextuella status och andra relevanta kommunikativa drag. Ett viktigt inslag i kursen är val av analysmetod med utgångspunkt i den specifika textens kännetecken.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen