Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Diskurs- och textanalys

 • 7,5 hp

Kursen består av en införing i diskurs- och textanalytisk teori och metod samt praktisk tillämpning av diskurs- och textanalytiska metoder på texter av olika genrer. I analysen tas hänsyn till textens språkliga drag, dess eventuella icke-verbala kodifiering, genretillhörighet, intertextuella status och andra relevanta kommunikativa drag. Ett viktigt inslag i kursen är val av analysmetod med utgångspunkt i den specifika textens kännetecken.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Van Dijk, T. A. (2003) Ideología y discurso. Barcelona: Ariel. Sidor 1-128.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.
  A selection of texts made available by the teacher completes the course literature.

   

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt