Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturhistoria

Kursen tar upp både den nya kulturhistoria som är inriktad mot frågor om makt, kön och materialitet och den äldre kulturhistoria som är intimt förknippad med etnologins och de kulturhistoriska museernas framväxt.

Med exempel från bland annat måltidshistoria, byggnadskultur, folkligt berättande, familj och arbete belyser kursen svensk kulturhistoria från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Kulturhistoria, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt