Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mångfaldsstudier III

Den här kursen består av tre delkurser som syftar till att förbereda dig inför ett framtida arbete inom mångfaldsområdet.

Inledningsvis tränar du dig i grundläggande kvantitativa metoder och får färdigheter som behövs för att kunna förstå och i viss mån genomföra kvantitativa utredningar av mångfaldsfrågor. Därefter får du fördjupa dig i delar av programmets första två terminer och relatera till olika sätt att konkret arbeta med mångfaldsfrågor. Delkursen är en förberedelse inför den sista delkursen som du ägnar åt en yrkespraktik på ett företag, en myndighet eller organisation. Då får du tillfälle att tillämpa dina kunskaper och dra nya lärdomar av att vara verksam i yrkeslivet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Kvantitativ metod i praktik och teori 7,5 hp

  Delkursen ger grundläggande färdigheter och kunskaper i kvantitativa metoder som behövs för att läsa, utvärdera och kritiskt granska statistik, samt färdigheter för att producera enklare statistik.

  Delkurs 2: Att arbeta med mångfald 7,5 hp

  Under denna delkurs repeteras och fördjupas grunderna i mångfaldsbegreppet och relateras till konkreta sätt att arbeta med mångfald. Delkursen är en förberedelse inför delkurs 3.

  Delkurs 3: Praktik 15 hp

  Under denna delkurs genomför studenten en yrkespraktik på en arbetsplats som hen själv valt. Kursen avslutas med att studenten skriver en rapport om sin praktik.

  Undervisning

  Undervisningen på delkurs 1, Kvantitativ metod i praktik och teori, består av föreläsningar, lärarledda seminarier och (grupp)övningar.

  Undervisningen på delkurs 2, Att arbeta med mångfald, består av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen på delkurs 3, Praktik, består av föreläsningar, seminarier och praktik.

  Kurskrav

  Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  Delkurs 1, Kvantitativ metod i praktik och teori, examineras genom hemskrivning och muntliga gruppredovisningar. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkurs 2, Att arbeta med mångfald, examineras genom hemskrivning.

  Delkurs 3, Praktik, examineras genom en självständigt författad praktikrapport.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt