Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att ställa ut kulturhistoria – material, perspektiv, förmedling

Kursen handlar om hur kulturhistoriska utställningar kan ta form. En utgångspunkt är hur museerna finner inspiration och aktiverar material i samlingar och arkiv.

Kursen bygger på samverkan med sektorn och följer processen från inventering och kunskapsuppbyggnad till gestaltning, vilket ger en både bred och detaljerad bild av hur museet och dess kompetenser och roller samspelar. Kursen innehåller moment som är centrala i det kulturhistoriska utställningsmakandet: att tänka med ting, gestalta i rum och berätta i ord och bild.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Att tänka med ting och arkiv, 7,5 hp

  Delkursen handlar om hur de samlingar av arkivmaterial och föremål som finns på museer kan inspirera och informera när en utställning ska planeras. Studenten får identifiera ett underlag som skulle kunna användas i en utställning. Ett särskilt fokus är på museernas samlingar av föremål och arkivhandlingar. Studenten får också bekanta sig med konservatorer och det digitala museet.

  Delkurs 2: Bakom kulisserna, 3,5 hp

  Fokus på denna delkurs är den konkreta arbetsprocess som ligger bakom en kulturhistorisk utställning. Särskilt visas på hur museets skilda yrkesgrupper och kompetenser på olika och kompletterande sätt bidrar till det slutgiltiga resultatet.

  Delkurs 3: Berätta och gestalta, 4 hp

  Delkursen handlar om arbetet med att gestalta och berätta utifrån det material som finns i museernas samlingar. Kursen innehåller teoretiska moment men är praktiskt utformad och låter er som studenter själva planera och presentera en möjlig utställning.

  Undervisning

  Undervisning på delkurs 1: Att tänka med ting och arkiv sker genom föreläsningar, studiebesök och seminarier.

  Undervisning på delkurs 2: Bakom kulisserna sker genom föreläsningar, studiebesök och seminarier.

  Undervisning på delkurs 3: Berätta och gestalta sker genom föreläsningar, studiebesök och seminarier.

  Examination

  Delkurs 1: Att tänka med ting och arkiv examineras genom en hemskrivning.

  Delkurs 2: Bakom kulisserna examineras genom tre inlämningsuppgifter.

  Delkurs 3: Berätta och gestalta examineras genom en inlämningsuppgift och en muntlig presentation.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt