Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I A

Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Kursen riktar sig till nybörjare och inga förkunskaper krävs.

Studenter på föreläsning
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på heltid? Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp ges på dagtid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Du hittar information om kursen på finska under "Mer information". / Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Kursen Finska som främmande språk I A, 15 hp utgörs av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till de grundläggande strukturerna i finskan med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. I kursen bekantar du dig med finskans ljudsystem och ljudförändringar, kasussystem i singular och verbböjning i presens samt grunderna i finsk satsbyggnad. Med hjälp av grammatiken lär du dig att tala och skriva om enkla, vardagliga ämnen och personliga förhållanden på finska. Under kursen påbörjas även uppbyggandet av det grundläggande ordförrådet i finska.


  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  I delkursen övar du på dina språkfärdigheter genom att prata, läsa och skriva om vardagliga ämnen som hem, familj, mat och väder på finska. Du breddar ditt ordförråd och lär dig vanliga fasta uttryck och idiomatiska fraser på finska samt förbättrar ditt uttal och läsförmåga. Dessutom övas färdigheter i att skriva enkla texter på finska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Under vår- och höstterminen 2022 ges kursen både med undervisning på campus och med webbaserad undervisning.

  Den schemalagda undervisningen på distanskursen sker via Zoom. Zoom är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter.

  Kom igång med Zoom

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Finska som främmande språk I A (265 Kb)

  Examination

  För kurstillfället med undervisning på campus ordnas även examinationerna på campus. För kurstillfället med undervisning på distans ordnas även examinationerna på distans.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen Språkkunskap 1, 7,5 hp examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  Delkursen Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp examineras genom en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen. Den muntliga tentamen bedöms enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala: U = Underkänd, G = Godkänd. Delkursens betyg grundar sig på betyget för den skriftliga tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (140 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har schemalagd undervisning antingen på campus eller på distans via Zoom, beroende på kurstillfället.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk kursbok

  Finskan – Lättare än du tror, av Sari Pesonen och Marjut Vehkanen, den omarbetade upplagan från 2016, 2019 eller 2021.

  Du skaffar kursboken via en nätbokhandel eller ett bibliotek, den går inte att köpa från institutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssilla opit suomen kielen perusteet, toisin sanoen ymmärtämään, puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan suomea arkisissa tilanteissa. Kurssi on suunnattu vasta-alkajille eikä ennakkotietoja vaadita. Opetuskielinä ovat ruotsi ja suomi.

  Kurssi käsittelee perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita suomen kielessä. Saat kurssilla sekä teoreettista tietoa suomen kielestä että harjoitusta käytännön kielitaidossa. Kurssin pääpaino on valmiudessa keskustella, lukea ja kirjoittaa suomeksi tutuista aihealueista käyttäen perustavanlaatuista sanavarastoa ja soveltamalla perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita.

  Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska som främmande språk I, 30 hp.
   

  Efter kursen

  Finska som främmande språk I B, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska?

   Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!


   

  Bli inte rädd om det är mycket information på en föreläsning. Låt det sjunka in, och repetera. Det sätter sig!

  Se fler tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, finska