Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I A

 • 15 hp

Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Kursen riktar sig till nybörjare och inga förkunskaper krävs. Kursen ges endast på hösttermin.

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta
ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på heltid? Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp ges på dagtid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

Studenter på föreläsning
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
 • Kursupplägg

  Kursen Finska som främmande språk I A, 15 hp utgörs av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till de grundläggande strukturerna i finskan med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. I kursen bekantar du dig med finskans ljudsystem och ljudförändringar, kasussystem i singular och verbböjning i presens samt grunderna i finsk satsbyggnad. Med hjälp av grammatiken lär du dig att tala och skriva om enkla, vardagliga ämnen och personliga förhållanden på finska. Under kursen påbörjas även uppbyggandet av det grundläggande ordförrådet i finska.


  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  I delkursen övar du på dina språkfärdigheter genom att prata, läsa och skriva om vardagliga ämnen som hem, familj, mat och väder på finska. Du breddar ditt ordförråd och lär dig vanliga fasta uttryck och idiomatiska fraser på finska samt förbättrar ditt uttal och läsförmåga. Dessutom övas färdigheter i att skriva enkla texter på finska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning FAA110 20170523 (577 Kb)

  Examination

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Kursdelen Språkkunskap 1, 7,5 hp examineras genom en salstentamen.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  Kursdelen Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp examineras genom salskrivning och individuellt muntlig prov i Språkstudion. Skriftlig färdighet examineras genom en salstentamen medan muntlig färdighet examineras genom det individuella muntliga provet i Språkstudion.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssilla opit suomen kielen perusteet, toisin sanoen ymmärtämään, puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan suomea arkisissa tilanteissa. Kurssi on suunnattu vasta-alkajille eikä ennakkotietoja vaadita. Opetuskielinä ovat ruotsi ja suomi. Kurssi järjestetään vain syyslukukautena.

  Kurssi käsittelee perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita suomen kielessä. Saat kurssilla sekä teoreettista tietoa suomen kielestä että harjoitusta käytännön kielitaidossa. Kurssin pääpaino on valmiudessa keskustella, lukea ja kirjoittaa suomeksi tutuista aihealueista käyttäen perustavanlaatuista sanavarastoa ja soveltamalla perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita.

  Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska som främmande språk I, 30 hp.
   

  Efter kursen

  Finska som främmande språk I B, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.