Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I A

Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Kursen riktar sig till nybörjare och inga förkunskaper krävs.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Du hittar information om kursen på finska under "Mer information". / Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Kursen Finska som främmande språk I A, 15 hp utgörs av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till de grundläggande strukturerna i finskan med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. I kursen bekantar du dig med finskans ljudsystem och ljudförändringar, kasussystem i singular och verbböjning i presens samt grunderna i finsk satsbyggnad. Med hjälp av grammatiken lär du dig att tala och skriva om enkla, vardagliga ämnen och personliga förhållanden på finska. Under kursen påbörjas även uppbyggandet av det grundläggande ordförrådet i finska.


  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  I delkursen övar du på dina språkfärdigheter genom att prata, läsa och skriva om vardagliga ämnen som hem, familj, mat och väder på finska. Du breddar ditt ordförråd och lär dig vanliga fasta uttryck och idiomatiska fraser på finska samt förbättrar ditt uttal och läsförmåga. Dessutom övas färdigheter i att skriva enkla texter på finska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Under höstterminen 2023 och vårterminen 2024 ges kursen både med undervisning på campus och med webbaserad undervisning.

  Den schemalagda undervisningen på distanskursen sker via Zoom. Zoom är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter.

  Kom igång med Zoom

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Finska som främmande språk I A (265 Kb)

  Examination

  För kurstillfället med undervisning på campus ordnas även examinationerna på campus. För kurstillfället med undervisning på distans ordnas även examinationerna på distans.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen Språkkunskap 1, 7,5 hp examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  Delkursen Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp examineras genom en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen. Den muntliga tentamen bedöms enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala: U = Underkänd, G = Godkänd. Delkursens betyg grundar sig på betyget för den skriftliga tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (210 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har schemalagd undervisning antingen på campus eller på distans via Zoom, beroende på kurstillfället.

  Vårterminen 2024

  Kursen kommer att ges i två varianter:

  • webbaserad undervisning kl. 16-19.30
  • campusundervisning.

  Var noga med att anmäla dig till rätt kurstillfälle på antagning.se, det går inte att byta i efterhand!

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk kurslitteratur

  • Gerstler, Susanne; Aho, Hanna; Willberg, Hanna 2019. No niin! 1 – Suomea aikuisille. Helsingfors: Finn Lectura.
  • Ordbok.
  • Material som delas ut i samband med undervisningen.

  Referenslitteratur

  • Karlsson, Fred 2009. Finsk grammatik. Helsingfors: SKS.
  • White, Leila 2019. A Grammar Book of Finnish. Helsingfors: Otava.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssilla opit suomen kielen perusteet, toisin sanoen ymmärtämään, puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan suomea arkisissa tilanteissa. Kurssi on suunnattu vasta-alkajille eikä ennakkotietoja vaadita. Opetuskielinä ovat ruotsi ja suomi.

  Kurssi käsittelee perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita suomen kielessä. Saat kurssilla sekä teoreettista tietoa suomen kielestä että harjoitusta käytännön kielitaidossa. Kurssin pääpaino on valmiudessa keskustella, lukea ja kirjoittaa suomeksi tutuista aihealueista käyttäen perustavanlaatuista sanavarastoa ja soveltamalla perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita.

  Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska som främmande språk I, 30 hp.
   

  Efter kursen

  Finska som främmande språk I B, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska