Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I B

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Finska som främmande språk I A. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta
ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på heltid? Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp ges på dagtid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Dina kunskaper i att förstå finskspråkiga texter med grundläggande grammatisk struktur och ordförråd tränas. Du lär dig att sammanfatta innehållet i enkla finskspråkiga texter. Texterna analyseras och behandlas med hjälp av utökade kunskaper om morfologiska och syntaktiska strukturer i finskan.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  På delkursen tillämpar du utökade grammatiska kunskaper i tal och skrift samtidigt. Ett grundläggande ordförråd befästs genom muntliga och skriftliga övningar. Fokus ligger på samtal som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen. Träningen i skriftlig språkfärdighet fokuserar på att du ska kunna skriva en sammanhållen text om välkända ämnesområden genom att tillämpa de grundläggande reglerna och utökade grammatiska kunskaper i språket.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk I B (577 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska och svenska.

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning, individuellt muntligt prov med examinator och hörförståelseprov.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Efter kursen

  Finska som främmande språk II A, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.