Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I B

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Finska som främmande språk I A. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på heltid? Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp ges på dagtid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Dina kunskaper i att förstå finskspråkiga texter med grundläggande grammatisk struktur och ordförråd tränas. Du lär dig att sammanfatta innehållet i enkla finskspråkiga texter. Texterna analyseras och behandlas med hjälp av utökade kunskaper om morfologiska och syntaktiska strukturer i finskan.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  På delkursen tillämpar du utökade grammatiska kunskaper i tal och skrift samtidigt. Ett grundläggande ordförråd befästs genom muntliga och skriftliga övningar. Fokus ligger på samtal som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen. Träningen i skriftlig språkfärdighet fokuserar på att du ska kunna skriva en sammanhållen text om välkända ämnesområden genom att tillämpa de grundläggande reglerna och utökade grammatiska kunskaper i språket.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk I B (266 Kb)

  Examination

  För kurstillfällen med undervisning på campus ordnas även examinationerna på campus. För kurstillfällen med undervisning på distans ordnas även examinationerna på distans.

  Examinationen sker på finska och svenska.

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen, en individuell muntlig tentamen och en hörförståelsetentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (404 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk kurslitteratur höstterminen 2023

  • Gerstler, Susanne; Aho, Hanna; Willberg, Hanna 2019. No niin! 1 – Suomea aikuisille. Helsingfors: Finn Lectura.
  • Ordbok.
  • Material som delas ut i samband med undervisningen.

  Referenslitteratur: Karlsson, Fred 2009. Finsk grammatik. Helsingfors: SKS.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Efter kursen

  Finska som främmande språk II A, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska