Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I B

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Finska som främmande språk I A. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang.

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på heltid? Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp ges på dagtid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Dina kunskaper i att förstå finskspråkiga texter med grundläggande grammatisk struktur och ordförråd tränas. Du lär dig att sammanfatta innehållet i enkla finskspråkiga texter. Texterna analyseras och behandlas med hjälp av utökade kunskaper om morfologiska och syntaktiska strukturer i finskan.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  På delkursen tillämpar du utökade grammatiska kunskaper i tal och skrift samtidigt. Ett grundläggande ordförråd befästs genom muntliga och skriftliga övningar. Fokus ligger på samtal som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen. Träningen i skriftlig språkfärdighet fokuserar på att du ska kunna skriva en sammanhållen text om välkända ämnesområden genom att tillämpa de grundläggande reglerna och utökade grammatiska kunskaper i språket.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå. Undervisningen sker på svenska och finska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Under höstterminen 2022 ges kursen både med undervisning på campus och med webbaserad undervisning.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk I B (266 Kb)

  Examination

  För kurstillfället med undervisning på campus ordnas även examinationerna på campus. För kurstillfället med undervisning på distans ordnas även examinationerna på distans.

  Examinationen sker på finska och svenska.

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen, en individuell muntlig tentamen och en hörförståelsetentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (140 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Efter kursen

  Finska som främmande språk II A, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska?

   Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!


   

  Bli inte rädd om det är mycket information på en föreläsning. Låt det sjunka in, och repetera. Det sätter sig!

  Se fler tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, finska