Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk II A

Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och fördjupad textförståelse. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Kursen ges som deltidskurs på kvällstid på höstterminen. Förkunskapskravet är Finska som främmande språk I, 30 hp eller Finska som främmande språk I A, 15 hp och Finska som främmande språk I B, 15 hp.

Kursen Finska som främmande språk II B, 15 hp tar vid på vårterminen. Du kan även välja kursen som heltidsstudier på dagtid på vårterminen, se Finska som främmande språk II, 30 hp.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursens syfte är att befästa och utöka dina kunskaper om finsk grammatik och att ta upp mer avancerade grammatiska konstruktioner i finsk morfologi och syntax, som till exempel infinitiv- och participkonstruktioner och komparation. Dessutom kommer satsbyggnaden och satsdelarnas funktion tas upp, samt grunderna i finsk ordbildning. Delkursen förmedlar en helhetsbild av de grammatiska strukturer som används i mer avancerad finsk tal och texter.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att förmedla en översiktlig bild av finsk litteraturhistoria från medeltiden till idag mot bakgrunden av Finlands kulturella och politiska historia. Du får även grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapliga koncept och terminologi. På delkursen kommer du att läsa och diskutera utvalda exempel från finsk skönlitteratur från 1850 till nutiden.

  Undervisning

  Undervisning sker på svenska och finska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk II A (577 Kb)

  Examination

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Kursdelen examineras genom salskrivning.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Kursdelen examineras genom salskrivning och individuellt muntligt prov med examinator.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Efter kursen

  Finska som främmande språk II B, 15 hp är nästa kurs i progression.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.