Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk II A

Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och fördjupad textförståelse. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Förkunskapskravet är Finska som främmande språk I, 30 hp eller Finska som främmande språk I A, 15 hp och Finska som främmande språk I B, 15 hp.

Kursen Finska som främmande språk II B, 15 hp tar vid nästa termin. Du kan även välja att läsa kurserna som heltidsstudier, se Finska som främmande språk II, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursens syfte är att befästa och utöka dina kunskaper om finsk grammatik och att ta upp mer avancerade grammatiska konstruktioner i finsk morfologi och syntax, som till exempel infinitiv- och participkonstruktioner och komparation. Dessutom kommer satsbyggnaden och satsdelarnas funktion tas upp, samt grunderna i finsk ordbildning. Delkursen förmedlar en helhetsbild av de grammatiska strukturer som används i mer avancerad finsk tal och texter.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att förmedla en översiktlig bild av finsk litteraturhistoria från medeltiden till idag mot bakgrunden av Finlands kulturella och politiska historia. Du får även grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapliga koncept och terminologi. På delkursen kommer du att läsa och diskutera utvalda exempel från finsk skönlitteratur från 1850 till nutiden.

  Undervisning

  Undervisning sker på svenska och finska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk II A (577 Kb)

  Examination

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Kursdelen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Kursdelen examineras genom en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Efter kursen

  Finska som främmande språk II B, 15 hp är nästa kurs i progression.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska