Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk II B

Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. Du lär dig om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige.

Du som vill läsa på helfart kan välja Finska som främmande språk II, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp

  Delkursens syfte är att utöka kunskaper om finskans mer avancerade grammatiska strukturer och dess praktiska användning i finska texter. Detta görs genom att studenterna läsar finska texter inom olika genrer som berör olika vardagliga ämnen som familj, resor och arbete. Grammatiska fenomen som tas upp är till exempel finska modusformer som konditionalis och dess användning, participkonstruktioner osv. Texterna kommer att analyseras och diskuteras från både en grammatisk och en innehållsmässig perspektiv. Undervisning kommer att ske på svenska och finska.

  Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp

  På delkursen får du utöka dina muntliga färdigheter i finska genom att samtala om välbekanta, vardagliga ämnen och händelser med anknytning till finsk och sverigefinsk aktualitet. Studenterna får övning i att beskriva erfarenheter och händelser, uttrycka och argumentera för åsikter och diskutera samtida kulturella företeelser i Sverige och Finland, samt lära sig söka och värdera information om ämnen som är relevanta för kulturorientering.

  Skriftlig språkfärdighet, 4 hp

  På delkursen får du utöka dina skriftliga färdigheter i finska genom att skriva texter om olika vardagliga ämner. Delkursen tar upp olika textgenrer som t.ex. åsiktsbrev, recensioner och jobbansökan och behandla grammatiska fenomen och ordförråd som är typiska för dessa genrer. Du kommer att lära dig att producera sammanhängande texter på finska med utökat ordförråd och mer avancerade grammatiska konstruktioner.

  Undervisning

  Undervisningen sker på svenska och finska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk II B (267 Kb)

  Examination

  Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig presentation samt en muntlig tentamen.

  Skriftlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Efter kursen

  Efter kursen kan du välja mellan Finska som främmande språk III, 30 hp och Finska som främmande språk - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska