Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finska, Semantik och pragmatik

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna semantiska och pragmatiska teorier samt deras tillämpningar inom fennistiken.

Kursen behandlar centrala teorier och begrepp inom semantik och pragmatik, som till exempel deixis, metaforer, metonymi och affekt, både från ett allmänt språkvetenskapligt och ett fennistiskt perspektiv. Teorier och begrepp tillämpas på standardfinskan, men även på olika finska varieteter.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska eller Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur. Kursen ges på vårterminen.