Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur

Masterprogrammets studiegång "finskspråkig litteratur" anlägger ett brett perspektiv på den finska litteraturen.

Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Vi berättar mer

Vill du veta mer? Vår professor och programkoordinator Axel Englund berättar på engelska om utbildningen.

 • Programöversikt

  Finsk litteratur är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt tre valbara kurser (22,5 hp), varav minst två skall vara inom andra huvudområden, samt en färdighetskurs (7,5 hp). 

  Observera att upplägget gäller enbart för studenter med studiestart hösten 2019! Se tidigare utbildningsplan längst ner på sidan för studiegång för studenter

  År 1

  Termin 1

  Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

  Dessutom läser du följande kurs inom huvudområdet finska:

  Redan under första terminen börjar förberedelserna för examensarbetet. Du diskuterar ämnen och idéer med en handledare baserat på en preliminär intresseförklaring inför uppsatsen. Handledaren fungerar sedan genom hela programmet som en mentor, som vid sidan av studievägledaren kan ge dig råd om lämpliga kurser och inriktningar som leder fram till en stark uppsats.

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare.

  Termin 2

  Under programmets andra termin ges endast två obligatoriska kurser, vilket ger dig utrymme för två valbara kurser:

  År 2

  Termin 3

  Tredje terminen läses en kurs inom huvudområdet finska, en färdighetskurs om 7,5 hp och en valbar kurs om 7,5 hp, samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som läses denna termin, kan räknas antingen som en färdighetskurs eller en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns på webbsidan för Institutionen för kultur och estetik.

  Termin 4

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Finska – Masterkurs, 30 hp  

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i finska eller motsvarande och Engelska 6.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Programkoordinator
  Studentexpedition