Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den moderna litteraturvetenskapens teorier och metoder samt de viktigaste forskningsresultaten inom den finska litteraturvetenskapen. Vidare ger kursen ökad beläsenhet i såväl äldre som modern finska skönlitteratur på finska.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur eller Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska. Kursen ges på höstterminen.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

  Delkursen behandlar aktuella centrala teorier och metoder inom finsk litteraturvetenskap.

  Finsk litteraturvetenskap och skönlitteratur, 2,5 hp

  I delkursen analyseras skönlitterära verk i relation till litteraturvetenskaplig forskning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod (339 Kb)

  Examination

  Litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

  Delkursen examineras genom en hemtentamen. Betygsskala: A-F.

  Finsk litteraturvetenskap och skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov. Betygsskala: UG.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.