Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den moderna litteraturvetenskapens teorier och metoder samt de viktigaste forskningsresultaten inom den finska litteraturvetenskapen. Vidare ger kursen ökad beläsenhet i såväl äldre som modern finska skönlitteratur (på finska).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen