Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företagets samhällsansvar

Kursens syfte är att utveckla studenternas reflekterande kunskaper och kritisk förståelse för företagens samhällsansvar som ett koncept och praxis där företag och andra former av organisationer integrerar sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet och i samspel med intressenter.