Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagets samhällsansvar

Kursens syfte är att utveckla studenternas reflekterande kunskaper och kritisk förståelse för företagens samhällsansvar som ett koncept och praxis där företag och andra former av organisationer integrerar sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet och i samspel med intressenter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se