Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenörskap i utvecklingsländer

Kursen ges på engelska. Hållbart företagande innebär att stärka och balansera ett företags ekonomiska resultat (vinst), dess sociala (människor) och miljö- (planet) effekter. Hållbart företagande gynnar både företaget och samhället.

Små och medelstora företag (SMF) i utvecklingsländerna har en stor outnyttjad potential till värdeskapande via hållbart företagande (eller: Corporate Social Responsibility).

Kursen syftar till att vidga linsen genom vilken du ser din eller annan ekonomisk verksamhet till ett globalt perspektiv. Vi kommer att överväga olika perspektiv och fokuserar på olika regioner i världen med särskild tonvikt utvecklingsländer i Asien och Afrika. Vi vill utmana dig att tänka annorlunda - och kritiskt - om de ekonomiska och icke-ekonomiska skillnaderna mellan väst eller OECD-länder och som anses vara övergångs- eller tillväxtmarknader. Trenden mot ekonomisk liberalisering har skapat enorma affärsmöjligheter runt om i världen. Det finns dock fortfarande ingen allmän enighet om hur, eller om alls, globaliseringen bör välkomnas.

Under kursen kommer vi att undersöka hur olika aspekter formar den ekonomiska politiken i ett land, och hur människor i andra länder påverkas av denna utveckling. Framför allt kommer vi att fundera över hur företagsledare kan dra nytta av den pågående utvecklingen i utvecklingsländerna, och hur begreppet entreprenörskap utvecklas i samband med globaliseringen av produkter och tjänster, både vad gäller leverantörer och användare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.