Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenörskap i utvecklingsländer

  • 7,5 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan från måndag 13 juli 2020.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ges på engelska. Hållbart företagande innebär att stärka och balansera ett företags ekonomiska resultat (vinst), dess sociala (människor) och miljö- (planet) effekter. Hållbart företagande gynnar både företaget och samhället.

Små och medelstora företag (SMF) i utvecklingsländerna har en stor outnyttjad potential till värdeskapande via hållbart företagande (eller: Corporate Social Responsibility).

Kursen syftar till att vidga linsen genom vilken du ser din eller annan ekonomisk verksamhet till ett globalt perspektiv. Vi kommer att överväga olika perspektiv och fokuserar på olika regioner i världen med särskild tonvikt utvecklingsländer i Asien och Afrika. Vi vill utmana dig att tänka annorlunda - och kritiskt - om de ekonomiska och icke-ekonomiska skillnaderna mellan väst eller OECD-länder och som anses vara övergångs- eller tillväxtmarknader. Trenden mot ekonomisk liberalisering har skapat enorma affärsmöjligheter runt om i världen. Det finns dock fortfarande ingen allmän enighet om hur, eller om alls, globaliseringen bör välkomnas.

Under kursen kommer vi att undersöka hur olika aspekter formar den ekonomiska politiken i ett land, och hur människor i andra länder påverkas av denna utveckling. Framför allt kommer vi att fundera över hur företagsledare kan dra nytta av den pågående utvecklingen i utvecklingsländerna, och hur begreppet entreprenörskap utvecklas i samband med globaliseringen av produkter och tjänster, både vad gäller leverantörer och användare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.