Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket

Introduktion till studier i företagsekonomi ger en helhetsbild av ämnet. Efter kursen kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning.

Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden.

  • Kursupplägg

    Kurserna i kurspaketet ges på engelska.

    Läs mer om kurspaketet på den engelska sidan.

  • Kontakt

    För mer information om kurspaketet Introduktion till studier i företagsekonomi, kontakta studievägledarna.