Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikens filosofi

Kursen vänder sig till dig med intresse för fysik, och behandlar centrala problem inom fysikens filosofi.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll
  Följande områden behandlas: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvaldebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummets och tidens filosofi; den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

  Deltagare bör vara förberedda på hantera ett visst mått av matematisk formalism. Föreläsningarna undviker teknikaliter när det är möjligt och är tillgänglig för alla med kunskap om fysik på naturvetenskaplig gymnasienivå.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen 2023: Richard Dawid.

  Undervisningsspråk vårterminen 2023: engelska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom en salstentamen. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare Richard Dawid

  richard.dawid@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se