Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Logik II

Kursen fördjupar bekantskapen med första ordningens logik, och förbereder studenter för vidare studier inom logik och metalogik.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter Logik I.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll: Kursen Logik II är en fortsättning på Logik I där vi fördjupar de kunskaper om satslogik och predikatlogik som ni har med er från den föregående kursen. En grundläggande introduktion till mängdlära ges, och ett nytt härledningssystem kallat naturlig deduktion introduceras. Vi tar även några första steg mot metalogiken, där mer generella egenskaper hos begreppet logisk konsekvens studeras. Vi går igenom en av de viktigaste bevismetoderna inom logiken, så kallad strukturell induktion, och visar hur induktionsbevis kan användas för att bevisa generella påståenden som till exempel normalformer.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2024: Karl Nygren och Sebastian Enqvist.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande salskrivning.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpeditionen

  Studierektor Mattias Högström mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Studievägledning studievagledning@philosophy.su.se

  Lärare: Karl Nygren karl.nygren@philosophy.su.se

  och Sebastian Enqvist sebastian.enqvist@philosophy.su.se.