Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik II

Kursen fördjupar bekantskapen med första ordningens logik, och förbereder studenter för vidare studier inom logik och metalogik.

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter Logik I.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Studenterna blir grundligt förtrogna med naturlig deduktion, genom att både lära sig använda det i härledningar och genom att bekanta sig med vissa teorem om systemet. Stor vikt läggs också vid förmågan att ge strukturella induktionsbevis. Vi fördjupar också förståelsen av det semantiska begreppet logisk konsekvens, och besläktade begrepp, genom att gå igenom några av dessa begrepps metateoretiska egenskaper, och genom att fortsätta öva på att konstruera motexempelsmodeller till ogiltiga argument, och till satser som är kontingenta eller logiskt falska. Den begreppsliga skillnaden mellan den semantiska (logisk konsekvens) och den syntaktiska (härledbarhet) definitionen av logisk följd diskuteras, och relationen mellan dessa två sorters definitioner beskrivs. Studenten får också fördjupa sin förståelse av elementär mängdlära, i så måtto att denna behövs för modellteorin för första ordningens logik. Förståelse av predikatlogikens uttryckskraft förbättras också genom mer avancerade översättningsövningar mellan naturligt språk och predikatlogik med identitet och funktionsuttryck.

  Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som avviker från första ordningens predikatlogik, såsom i första hand intuitionistisk logik, samt system som går utöver första ordningens logik, såsom andra ordningens logik.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2023: Karl Nygren.

  Undervisningsspråk höstterminen 2023: svenska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande salskrivning.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier (67 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare

  Karl Nygren

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen