Go to this page on our english site

Logik II

  • 7,5 hp

Kursen förutsätter Logik I, och fördjupar bekantskapen med första ordningens logik. Större vikt läggs vid förmågan att ge strukturella induktionsbevis. Förståelse av predikatlogikens uttryckskraft förbättras genom mer avancerade översättningsövningar mellan naturligt språk och det formella språket. Vid sidan av tablåmetoden introduceras två nya härledningssystem: axiomatiska system och naturlig deduktion, och vi övar på att bevisa logisk följd genom att genomföra härledningar i framför allt naturlig deduktion.

Vi fördjupar förståelsen av det semantiska begreppet logisk konsekvens, och besläktade begrepp, genom att gå igenom några av dessa begrepps metateoretiska egenskaper, och genom att fortsätta öva på att konstruera motexempelsmodeller till ogiltiga argument, och till satser som är kontingenta eller logiskt falska. Den begreppsliga skillnaden mellan den semantiska (logisk konsekvens) och den syntaktiska (härledbarhet) definitionen av logisk följd diskuteras, och relationen mellan dessa två sorters definitioner beskrivs.

Studenten får också fördjupa sin förståelse av elementär mängdlära, i så måtto att denna behövs för modellteorin för första ordningens logik.

Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som avviker från första ordningens predikatlogik, såsom i första hand intuitionistisk logik, samt system som går utöver första ordningens logik, såsom andra ordningens logik

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen