Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Originalverk i teoretisk filosofi

Kursen behandlar ett originalverk från den teoretiska filosofins historia, på originalspråket, eller i svensk eller engelsk översättning. Verket studeras i sitt historiska sammanhang.

Särskild vikt läggs vid att artikulera verkets problemställningar, teorier, begrepp, och argument både i sitt filosofihistoriska sammanhang och med hänsyn till verkets unika och nydanande drag. Därvidlag läggs stor vikt vid kritisk analys av problemställningar, teorier, begrepp, och argument. Det övergripande målet är att fördjupa förståelsen av den historiska bakgrunden till frågeställningar i den samtida teoretiska filosofin.

Denna termin behandlas Baruch Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata (1677).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Lärare

  Kursens lärare denna termin är Sylvain Roudaut.

  Lärplattform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är engelska.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

  Se kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare Sylvain Roudaut

  Sylvain.Roudaut@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se