Teoretisk filosofi I, 30 hp

Om kursen

Detta är en inledning till den teoretiska filosofin. Kursen ger en introduktion till kunskapsteori, logik, metafysik, semantik och vetenskapsfilosofi, både tematiskt och filosofihistoriskt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen