Elektronikens grunder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i analog och digital elektronik med teori, laborationer och datorsimuleringar. Kursinnehåll: Växelströms- och filterkretsar. Likriktning. Operationsförstärkare. Spänningsföljare, ingångssteg till voltmeter, mikroamperemeter, komparator, positiv motkoppling, oscillatorer. Logikgrindar, kombinatoriska nät, adderare, vippor, räknare, skiftregister. Sekvensnät. Analog-Digital och Digital-Analog omvandlare. Datorsimuleringar med Electronics Workbench.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen