Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik

Detta är en distanskurs i grundläggande fysik för dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och behöver behörighet i fysik inom naturkunskapsämnet. Kursen ges på halvfart och är anpassad så att du som är yrkesverksam ska kunna delta. Kursen är också öppen för dig som helt enkelt vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Mekanik
Läs kursen för att du bättre vill förstå hur krafterna verkar.

Under kursen studerar du centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du att vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap. Du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar såväl inom fysik som inom naturvetenskapens övriga grenar.

 • Kursupplägg

  Kursen är en nätbaserad distanskurs på grundläggande nivå. Hösten 2022 ges kursen på halvfart.

  Undervisning

  Undervisningen sker via Stockholms universitets lärplattform Athena. Distansföreläsningar kommer att ges under dagtid. Föreläsningarna kommer också att spelas in och laddas upp på Athena. Studierna bedrivs i stor utsträckning på egen hand, men med regelbunden handledning på distans av lärare. Dessutom erbjuds räkneövningar och frågestunder på distans under kvällstid. Kursen innefattar ett antal examinerande inlämningsuppgifter, både av teoretisk och laborativ karaktär. I kursen ingår en fysikshow där fysikaliska fenomen demonstreras.

  Examination

  Kursen examineras dels genom inlämningsuppgifter, dels genom en skriftlig och en muntlig hemtentamen.

  Examinator

  Eddy Ardonne, e-post: ardonne@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Conceptual Physics, Global Edition (12:e upplagan) av Paul G Hewitt (2014)
  ISBN: 9781292057132

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Eddy Ardonne, e-post: ardonne@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se