Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik

Detta är en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse. Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik. Kursen är också öppen för dig som helt enkelt vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

sommarkurs

Under kursen studerar du centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du att vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap. Du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar såväl inom fysik som inom naturvetenskapens övriga grenar.

 • Kursupplägg

  Kursen är en nätbaserad distanskurs på grundläggande nivå. Kursen ges på helfart under sommaren och från period 2 under höstterminen 2020 till mitten av vårterminen 2021 ges den på halvfart.

  Undervisning

  Undervisningen sker via Stockholms universitets lärplattform Athena. Studierna bedrivs i stor utsträckning på egen hand, men med regelbunden handledning på distans av lärare. Kursen innefattar ett antal examinerande inlämningsuppgifter, både av teoretisk och laborativ karaktär.

  Examination

  Kursen examineras dels genom inlämningsuppgifter, dels genom en skriftlig och muntlig hemtentamen.

  Examinator

  Supriya Krishnamurthy

  Tel: 08 553 787 41

  E-post: supriya@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Under sommaren 2020 pågår kursen mellan 12 juni och 29 augusti.

  Under kursens gång delas 5 inlämningsuppgifter ut. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och utgör en del av kursens examination. Sista inlämningsdatum för dessa är:
  Inlämningsuppgift 1: 26 juni
  Inlämningsuppgift 2: 8 juli
  Inlämningsuppgift 3: 24 juli
  Inlämningsuppgift 4: 7 augusti
  Inlämningsuppgift 5: 14 augusti

  Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen 29 augusti. Den skriftliga tentamen kompletteras med en muntlig tentamen som schemaläggs i samråd med studenterna.

  Kursen som startar hösten 2020 pågår mellan 2 november och 27 mars. 

  Under kursens gång delas 5 inlämningsuppgifter ut. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och utgör en del av kursens examination.
  Sista inlämningsdatum för dessa är:
  Inlämningsuppgift 1: 28 november
  Inlämningsuppgift 2: 19 december
  Inlämningsuppgift 3: 30 januari
  Inlämningsuppgift 4: 20 februari
  Inlämningsuppgift 5: 6 mars

  Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen 27 mars. Den skriftliga tentamen kompletteras med en muntlig tentamen som schemaläggs i samråd med studenterna.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Conceptual Physics, Global Edition (12:e upplagan) av Paul G Hewitt (2014)
  ISBN: 9781292057132

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Ole Sönnerborn, e-post: ole.andersson@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se