Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik

Detta är en distanskurs i grundläggande fysik för dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och behöver behörighet i fysik inom naturkunskapsämnet. Kursen ges på halvfart och är anpassad så att du som är yrkesverksam ska kunna delta. Kursen är också öppen för dig som helt enkelt vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Mekanik
Läs kursen för att du bättre vill förstå hur krafterna verkar.

Under kursen studerar du centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du att vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap. Du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar såväl inom fysik som inom naturvetenskapens övriga grenar.

 • Kursupplägg

  Kursen är en nätbaserad distanskurs på grundläggande nivå och ges på halvfart.

  Undervisning

  Undervisningen sker via Stockholms universitets lärplattform Athena. Distansföreläsningar kommer att ges under dagtid. Föreläsningarna kommer också att spelas in och laddas upp på Athena. Studierna bedrivs i stor utsträckning på egen hand, men med regelbunden handledning på distans av lärare. Dessutom erbjuds räkneövningar och frågestunder på distans under kvällstid. Kursen innefattar ett antal examinerande inlämningsuppgifter, både av teoretisk och laborativ karaktär. I kursen ingår en fysikshow där fysikaliska fenomen demonstreras.

  Examination

  Kursen examineras dels genom inlämningsuppgifter, dels genom en skriftlig och en muntlig hemtentamen.

  Examinator

  Eddy Ardonne, e-post: ardonne@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Distansföreläsningar kommer att ges under dagtid, men kommer också att spelas in och kan därför ses i efterhand när det passar dig som student. Räkneövningar kommer ske på distans på kvällstid och kommer inte spelas in. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Conceptual Physics, Global Edition (12:e upplagan) av Paul G Hewitt (2014)
  ISBN: 9781292057132

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Eddy Ardonne, e-post: ardonne@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se