Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, 15 hp

Om kursen

Denna kurs ges som en sommarkurs på distans och täcker behörighetskravet i fysik för Nk-lärare. Kursen behandlar centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik från begreppsmässig utgångspunkt: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen