Strålningsdosimetri, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande dosimetriska storheter, enheter och strålfältsparametrar. Olika typer av strålningsjämvikt och beräkning av absorberad dos behandlas. Relationen mellan dos i dosimeter och omgivande medium (kavitetsteorier) studeras ingående. Fanoteoremet, störningskorrektioner samt gränsskiktsproblem studeras. Kursen behandlar också experimentell dosimetri, absolut- och relativmätande dosimetrar samt kalibrering av jonisationskammare. Neutrondosimetri och mikrodosimetri studeras också.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen