Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strålningsdosimetri

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i strålningsdosimetri, en av sjukhusfysikens grundpelare. Du lär dig att kvantifiera strålfält såväl numeriskt som experimentellt, samt att använda dosimetrisk utrustning på ett professionellt sätt.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du bygger vidare på dina kunskaper från kursen i växelverkan för att lära dig om strålningsdosimetrins grundläggande principer. Du studerar viktiga begrepp som strålningsjämvikt, kerma, och stråldos, och lär dig att med hjälp av dessa beräkna stråldosen till ett objekt i ett givet strålfält. Utöver analytiska beräkningar lär du dig hur Monte Carlo-metoder kan användas för mer komplexa geometrier. Du studerar olika dosimetriska instrument som jonkammare, TLD och halvledardetektorer, och lär dig hur dessa används kliniskt. Du får också arbeta experimentellt med den utrustning som används på sjukhuset. Vidare läser och diskuterar du vetenskapliga artiklar, samt tränar på att presentera dessa.

Undervisning vårterminen 2021

Under vårterminen kommer föreläsningar, seminarier och räkneövningar i kursen genomföras på distans. Laborationer kommer att utföras på campus i små grupper. Kursen examineras genom skriftliga laborationsrapporter samt skriftlig och muntlig examination på distans.

Kursen använder sig av lärplattformen Athena.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid (förutom ett laborationstillfälle som kan komma att ges kvällstid) på avancerad nivå. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Undervisning

  Kursen undervisas genom föreläsningar, aktiverande seminarier, räkneövningar, datorövningar samt laborationer.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig tentamen.

  Examinator

  Iuliana Toma-Dasu

  Tel: 08 553 780 82

  E-post: iuliana.livia.dasu@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • P. Andreo, D. T. Burns, A. E. Nahum, J. Seuntjens and F. H. Attix "Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry", Wiley 2017
  • Bo Nilsson Exercises with Solutions in Radiation Physics, De Gruyter 2015
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Iuliana Toma-Dasu, e-post: iuliana.livia.dasu@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  Iuliana Toma-Dasu
  Niels Bassler, e-post: Niels.Bassler@fysik.su.se
  Marta Lazzeroni, e-post: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se
  Hamza Benmakhlouf

  Laboration:
  Wille Häger, e-post: wille.hager@fysik.su.se
  Filippo Schiavo, e-post: filippo.schiavo@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se