Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Strålningsdosimetri

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i strålningsdosimetri, en av sjukhusfysikens grundpelare. Du lär dig att kvantifiera strålfält såväl numeriskt som experimentellt, samt att använda dosimetrisk utrustning på ett professionellt sätt.

Du bygger vidare på dina kunskaper från kursen i växelverkan för att lära dig om strålningsdosimetrins grundläggande principer. Du studerar viktiga begrepp som strålningsjämvikt, kerma, och stråldos, och lär dig att med hjälp av dessa beräkna stråldosen till ett objekt i ett givet strålfält. Utöver analytiska beräkningar lär du dig hur Monte Carlo-metoder kan användas för mer komplexa geometrier. Du studerar olika dosimetriska instrument som jonkammare, TLD och halvledardetektorer, och lär dig hur dessa används kliniskt. Du får också arbeta experimentellt med den utrustning som används på sjukhuset. Vidare läser och diskuterar du vetenskapliga artiklar, samt tränar på att presentera dessa.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid (förutom ett laborationstillfälle som kan komma att ges kvällstid) på avancerad nivå. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Undervisning

  Kursen undervisas genom föreläsningar, aktiverande seminarier, räkneövningar, datorövningar samt laborationer.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig tentamen.

  Examinator

  Hamza Benmakhlouf

  E-post: hamza.benmakhlouf@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • P. Andreo, D. T. Burns, A. E. Nahum, J. Seuntjens and F. H. Attix "Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry", Wiley 2017
  • Bo Nilsson Exercises with Solutions in Radiation Physics, De Gruyter 2015
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:

  Hamza Benmakhlouf, e-post: hamza.benmakhlouf@fysik.su.se

   

  Föreläsningar:
  Hamza Benmakhlouf
  Marta Lazzeroni, e-post: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se

  Laboration:
  Wille Häger, e-post: wille.hager@fysik.su.se
  Filippo Schiavo, e-post: filippo.schiavo@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se