Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Datalogins fysik

Kursen ger en introduktion till grunderna för signalering och brus, inklusive krafter och enheter.

Kursen behandlar den elektromagnetiska teorin som ligger till grund för trådbunden och trådlös kommunikation och den kvantmekaniska bakgrunden till elektroniska, optiska och magnetiska material. En introduktion ges även till halvledarteknik. Kursen ger kunskaper om hur grundläggande portar och processorer fungerar, uppbyggnad av datorsystem, samt hur en dator exekverar maskinkod, lagrar data och hur minneshierarkier påverkar exekveringstiden.

I kursen beskrivs hur information kodas, behandlas, överförs, lagras, och avkodas i fysiska bärare. Studenter introduceras till grundläggande och tekniska möjligheter och begränsningar inom parallell beräkning, datacenter, artificiell intelligens, kvantinformationsbehandling och kvantdatorer

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och demonstrationer.

  Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt och muntligt prov och muntlig redovisning av laborationer.

  Examinator

  Mohamed Bourennane

  08 553 787 36

  boure@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:

  Mohamed Bourennane, tel: 08 553 787 36; e-post: boure@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se