Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Elementarpartikelfysik

 • 7,5 hp

Det observerbara universum är uppbyggt av partiklar. Du kommer att studera de olika typerna av partiklar som finns i naturen och se hur de växelverkar med varandra via tre krafter. Kursen inkluderar nya viktiga resultat från dagens forskning såsom upptäckten av Higgspartikeln.

I denna kurs lär du dig om naturens byggstenar – kvarkar och leptoner. Du kommer att se hur de växelverkar via de svaga, elektromagnetiska och starka krafterna genom att utbyta bosoner. Kvarkar är mystiska partiklar som inte har observerats direkt men som vi tror finns ändå i så kallade hadroner såsom protoner och neutroner. I kursen kommer du lära dig om hur kvarkarnas existens kan påvisas. Kursen täcker också de experimentella metoder som används i partikelfysikforskning. Du lär dig om hur partikelacceleratorer och partikeldetektorer fungerar samt hur de har använts för att göra upptäckter såsom Higgspartikeln. Du kommer att se hur Higgspartikeln var den sista oupptäckta delen i den så kallade Standardmodellen för partikelfysik som beskriver allt som vi vet om partiklarna i naturen och deras egenskaper. Att observera Higgspartikeln innebär att vi förstår varför partiklarna has massor. 

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på avancerad nivå.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Sara Strandberg

  Tel: 08 5537 8673

  E-post: sara.strandberg@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  B.R. Martin and G. Shaw - Particle Physics – Wiley (3:e upplagan)

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Sara Strandberg, tel: 08 5537 8673, e-post: sara.strandberg@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se