Elementarpartikelfysik, 7,5 hp

Partikelfysiken handlar om de grundläggande partiklarna i naturen. Kursen förklarar hur nukleonerna är uppbyggda av kvarkar och hur experiment bevisar att kvarkar existerar. Standardmodellen beskriver växelverkan mellan alla kända kvarkar, leptoner och gaugebosoner via de tre grundläggande krafterna. Kursen diskuterar standardmodellen och visar hur Feynmandiagram kan användas för att illustrera processer och beräkna tvärsnitt. Olika problem med standardmodellen och teorier bortom standardmodellen diskuteras också. Utöver detta diskuteras olika experimentella tekniker som används i partikelfysiken.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen