Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar problem och frågeställningar som rör mätningar av fysikaliska parametrar. Mätprocessen diskuteras ur ett kunskapsteoretiskt och statistiskt perspektiv. Brus och mätfel behandlas utgående från statistiska begrepp och transformationstekniker tillämpas för att analysera dynamiska förlopp såsom Fouriertransformen för att beskriva systemegenskaper, Laplacetransformen för styrsystem och stabilitet samt Z-transformen för digital signalbehandling. Paralleller ges inom bildbehandling som använder 2dimensionella Fouriertransformen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen