Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Simuleringsmetoder i statistisk fysik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar simuleringsmetoder i statistisk fysik tillämpade på bland annat klassiska vätskor och spinnsystem. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet med tillämpning på molekyldynamiksimuleringar och Monte Carlo-simuleringar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.