Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar simuleringsmetoder i statistisk fysik tillämpade på bland annat klassiska vätskor och spinnsystem. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet med tillämpning på molekyldynamiksimuleringar och Monte Carlo-simuleringar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen