Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete, 30 hp

Om utbildningen

Kursens innehåll Det självständiga arbetet avser att ge erfarenhet och fördjupad kunskap av vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom medicinsk strålningsfysik. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport på engelska samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen