Frankofoni: språk, kultur och litteratur, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och

språkliga register. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen