Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Frankofoni: språk, kultur och litteratur

Kursen ger en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och

språkliga register. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.