Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Frankofoni: språk, kultur och litteratur

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av den franskspråkiga världen och vill upptäcka dess rikedom och variation. Du får veta mer om olika språkliga och kulturella förhållanden som karakteriserar franskspråkiga områden såsom Maghreb, Québec eller Västafrika. Du kommer även att läsa franskspråkig litteratur. Kursen ges på distans.

Historiska, kulturella och sociala förhållanden tas upp tillsammans med en genomgång av det franska språkets utveckling, spridning, användning och ställning. En översikt av den moderna frankofona litteraturen kompletteras med studium av några franskspråkiga författarskap. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras inom kursen och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv. För mer detaljer kring kursen, se kursplan.              

Varmt välkommen att söka till kursen!

Bundesarchiv_B_145_Bild-F011981-0003,_Frankfurt-Main,_Staatspräsident_von_Senegal.jpg: Steiner, Egon
Léopold Sédar Senghor Foto: Bundesarchiv_B_145_Bild-F011981-0003,_Frankfurt-Main,_Staatspräsident_von_Senegal.jpg: Steiner, Egon derivative work: RoyFocker 12, CC BY-SA 3.0. Wiki Commons
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment: 1) kultur och historia, 2) litteratur och 3) sociolingvistik.

  Undervisning

  Kursen ges på kvartfart och är på distans. Undervisningen hålls på franska och sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Närvaro: Kursen är närvarobaserad på pedagogiska grunder. Erfarenhet, forskning och kursvärderingar visar att hög, aktiv närvaro leder till både bättre undervisning och bättre resultat. Detta är inte minst viktigt på en kurs i språkfärdighet! Lektionerna är inte betygsgrundande, men direkt förberedande inför examination. Hela kursens upplägg utgår ifrån att du är närvarande och förberedd vid varje tillfälle. I samband med frånvaro ansvarar du för att ta igen de missade lektionerna och den löpande informationen. Inga extra resurser eller information ges utöver det som lämnas under lektionerna eller det som läggs ut på lärplattformen Athena.

  Examination

  En salstentamen samt 2 eller 3 muntliga muntliga redovisningar.

  Examinator

  Christophe Premat och Alice Duhan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Om du vill ta en titt på några möjliga presentationer som kommer att hållas på seminarierna kan du ladda ner en presentation här  

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Alice Pick Duhan

  Christophe Premat

  Möt våra alumner

  Våra alumner su.se/romklass/alumner

 • Kontakt

  Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
  Studievägledare franska
  Studierektor Franska