Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska III

Den här kursen är för dig som ytterligare vill fördjupa dina kunskaper i det franska språket, litteraturen och kulturen. Kursen utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och förbereder dig inför att läsa kandidatkursen i franska.

Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. Därutöver ges en bred orientering inom ett urval forskningsområden knutna till språk, litteratur och kultur. Avklarad kurs ger behörighet till Franska, Kandidatkurs.

Undervisningsspråk är franska.

Kursen ges på heltid och halvtid under höstterminen och enbart på halvtid under vårterminen.

Varmt välkommen att söka till kursen!

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Följande delkurser är obligatoriska:

  • Akademisk text, 4,5 högskolepoäng
   Kursen ger en introduktion till akademiska, skriftliga textgenrer. Studium av vetenskapliga texter kompletteras med egen, löpande produktion av vetenskapligt hållen text. Kursen avslutas med ventilering.
  • Utredande text, 3 högskolepoäng
   Kursen ger de grundläggande verktygen för att författa en kortare, utredande text. Modeller för disposition och argumentation presenteras, liksom teknik för att behandla stoff och utforma den skriftliga framställningen. Kursen består av genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Kultur och identitet, 7,5 högskolepoäng
   Kursen ger en bred orientering till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och samtida. Kursen ges i aktiv seminarieform och innehåller genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Litteraturvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar översiktligt litteraturvetenskaplig teoribildning samt därtill kopplade begrepp och metoder, vilka tillämpas i analyser och tolkningar av skönlitterära texter. Kursen ges i seminarieform och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Lingvistik II, 5 högskolepoäng
   Kursen behandlar den moderna franska språkvetenskapens teoribildning och beskrivningssätt huvudsakligen inom semantik, pragmatik och diskursanalys.
  • Grammatik: fördjupning, 2,5 högskolepoäng
   Kursen innebär en fördjupning i det franska språkets struktur. Tonvikt läggs vid att ge studenterna nödvändiga redskap för att uttrycka sig i enlighet med standardfransk skriftspråksnorm, vad beträffar såväl grammatik som vokabulär. Vidare fokuserar kursen på användningen av en varierad och utvecklad syntax.

  Examinator

  Anders Bengtsson

  Christophe Premat

  Fanny Forsberg Lundell

  Hugues Engel

  Malin Roitman

  Mickaëlle Cedergren

  Per Förnegård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt