Franska, kultur och identitet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet

problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och

samtida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen