Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska, kultur och identitet

I den här kursen har du möjlighet att reflektera över den franskspråkiga världen med hjälp av kulturvetenskapliga begrepp som kultur, socialisering och nation.

Kursen ger en introduktion till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och samtida.

Kursen ges på kvartsfart, dagtid och undervisningen sker på franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!