Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fransk litteratur: genreteori och estetik

Hur samspelar form och innehåll i ett litterärt och historiskt perspektiv? Varför tenderar vissa litterära strömningar att uttrycka sig i särskilda genrer snarare än andra? Bredda din litterära förståelse och analysförmåga genom att gå in i dialog med ledande forskning om genrefrågor och litterära epoker!

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur en genre utformats inom en strömning och/eller under en tidsperiod i den franskspråkiga litteraturen (t.ex. ”den realistiska romanen”). Genreperspektivet kopplas till historisk idéutveckling kring litteraturens utformning, natur och syfte. Den teoretiska aspekten kompletteras med praktiska analyser av omsorgsfullt utvalda skönlitterära texter som är direkt kopplade till kursens tema.

Kursen innebär interaktiva självstudier. Din lärare leder och stöttar dig genom kursen i olika former, t.ex. inledande orientering, inspelade genomgångar, tutorials individuellt eller i grupp. Kursen har ett tydligt upplägg med löpande examinationsuppgifter, både muntliga och skriftliga. Dessa examinationer fungerar som delavstämningar och säkerställer att du följer kursens progression.

Undervisningen och examinationen sker på franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!