Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska - kandidatkurs

Spellistan för uppsatsskrivande på YouTube

Kursen betonar det vetenskapliga förhållningssättet genom författande av ett Examensarbete om 15 hp. Detta kopplas till relevant metodkurs (andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria) som redan lästs på Franska III.