Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska - kandidatkurs

Spellistan för uppsatsskrivande på YouTube

Kursen betonar det vetenskapliga förhållningssättet genom författande av ett Examensarbete om 15 hp. Detta kopplas till relevant metodkurs (andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria) som redan lästs på Franska III.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Anders Bengtsson

  Bengt Novén

  Christophe Premat

  Fanny Forsberg Lundell

  Hans Färnlöf

  Hugues Engel

  Malin Roitman

  Mickaëlle Cedergren

  Per Förnegård