Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den japanska filmens kulturhistoria

En kvällskurs för dig som är intresserad av japansk film. Undervisning och filmvisning i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Kursen, som ges i samarbete mellan Filmvetenskap, Institutionen för mediestudier och Avdelningen för Japanska, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, ger en översiktlig introduktion till den japanska filmens kulturhistoria. Kulturteoretiska, teknologiska, intermediala och politiska perspektiv på "modernitet" och "tradition" inom japansk film relateras till begreppens roll i andra länders filmhistoria. Kursen beaktar även på vilka sätt "nationell film" har varit ett centralt historieteoretiskt begrepp i förståelsen av stil och tema i filmer producerade i såväl Japan som i Västvärlden.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart kvällstid under ca 10 veckor första halvan av terminen med föreläsningar och tillhörande filmvisninar i Filmhuset.

  Undervisning

  Föreläsningar och filmvisningar.

  Vi vill att studenterna efter kursen ska få 
  1. en översiktlig kunskap om den japanska filmens kulturella, politiska, tematiska och stilistiskagrunddrag;

  2. kännedom om historieteoretiska problem knutna till modernitet och tradition samt frågor kring nationellfilm.

  Examination

  Hemtenta om inte annat anges i kursbeskrivning.

  Examinator

   

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  På sidan publiceras litteraturlistor två månader före kurstart för hela Institutionen för mediestudier (IMS) som Filmvetenskap och kursen är en del av.

  Klicka på aktuell termin under Filmvetenskap .

 • Kursrapporter