Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rörliga bilder och arkivets medieteknologier

Kan sökas som fristående kurs även av studenter som inte läser filmvetenskap. Obligatorisk kurs 1:a terminen inom Masterprogram i Filmvetenskap.

Kursen behandlar arkivets medieteknologier. Genom ett fokus på teoretiska och metodologiska frågor kring arkivet som medieteknologi ger kursen en avancerad introduktion till några av dagens mest centrala filmvetenskapliga frågor och forskningsområden. Syftet är att utveckla kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för självständiga forskningsarbeten.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar, seminarier och filmvisningar. Filmvisningar och seminarier är obligatoriska. Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
  -    diskutera och problematisera arkivteoretiska frågor och perspektiv inom det film- och medievetenskapliga forskningsfältet och
  -    självständigt tillämpa arkivvetenskapliga forskningsperspektiv i egna analyser.
   

  Kursen examineras med en muntlig presentation och en hemtentamen.

  Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom två veckor efter kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.

  Examinator

  Examiners

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Student Affairs Office - Master Programme