Go to this page on our english site

Ekologisk ekonomi

 • 7,5 hp

Vilka konflikter finns mellan ekonomisk tillväxt, välfärd och miljöhänsyn, och varför?

Syftet med kursen är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd. Den syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. Kursen tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst, mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, tillväxt och miljö, hantering av gemensamma tillgångar, naturen som resurs samt handel och miljö. 

Ekologisk ekonomi, 7,5 hp ges av Institutionen för naturgeografi och i kursen medverkar Stockholm Resilience Centre. Kursen ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Salim Belyazid

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Christina Schaffer
  E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

  Tomas Hahn, Stockholm Resilience Centre

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen