Hållbar konsumtion, 7,5 hp

Genom kursen får du lära dig om kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling som diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Du får också inblick i hur våra konsumtions- och livsstils- mönster har förändrats under det senaste århundradet, och i hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut. Kursen behandlar politisk konsumtion, miljömärkning, miljöcertifiering och informationsverktyg som mäter miljöpåverkan och samspelet mellan olika aktörer, vad gäller konsumtion och konsumtionsmönster. 

Hållbar konsumtion, 7,5 hp ges av Institutionen för naturgeografi och ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Se kursplan. 

Examinator

Salim Belyazid

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen