Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård för biogeovetare

Genom kursen får du lära dig om miljöfrågor i Sverige, miljöhot och de nationella miljömålen.

Kursen tar upp miljövårdsfrågor i Sverige men med internationella utblickar som:

 • miljövårdens historiska utveckling
 • nationella och internationella hållbarhetsmål
 • EUs betydelse för svensk miljövård
 • strategier och styrmedel för att hantera miljöproblem
 • myndigheter och andra aktörers roll i miljövårdsarbetet
 • skydd och skötselåtgärder för förvaltning av bio- och geodiversitet med exempel från olika landskapstyper
 • naturvård för rekreation och friluftsliv.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap kan inte sökas som fristående kurs utan endast inom program.

Kursen ges Vt 2022, 24/1-9/3 och Vt 2023, 27/1 - 15/3.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, samt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Maricela de la Torre-Castro

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Maricela de la Torre-Castro
  E-post: maricela@natgeo.su.se