Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekohydrologi

Genom kursen får du lära dig om ekohydrologi som innefattar mätning av förändringar i landskapets vattenflöden, vattenburna ämnes- och föroreningsflöden, interaktioner mellan hydrologiska system och ekosystem och risker för miljö, ekosystem och ekosystemtjänster.

Kursen är en sommarkurs med en fältresa till forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland och behandlar teori och fältbaserade experiment för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans behandlas genom att använda NEO i Grekland som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och kursen ges som en fristående kurs. Kursen ges i sambarbete med Navarino Environmental Observatory (NEO).

Fältarbete under kursen Ekohydrologi.
Fältarbete med fokus på ekohydrologi. Fotograf Stefano Manzoni.
 • Kursupplägg

  Kursen med en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland under 1 vecka (söndag den 12 juni till lördag den 18 juni).

  Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

  Delkurser

  1. Teori, 3 hp
  2. Projekt, 4,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, exkursion, fältbaserade experiment och projektarbete. 

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Fernando Jaramillo

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernando Jaramillo
  E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se