Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs

Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta.

GG1013

Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.

Kursen ges under höstterminen.

Undervisning under höstterminen 2023 sker på onsdagkvällar med start 6 september.

HT23 | Hösten föreläsningar kommer att hållas på campus Frescati, i Willam Olsson-salen i Geovetenskapens hus.

 • Kursupplägg

  Kursen består av nio kvällsföreläsningar (6 hp) samt en exkursion (1,5 hp)

  Är det så att man inte har höjlghet att detaga i exkursionen så kan man göra en alternativuppgift (123 Kb) .

  Undervisningen kommer att ske på onsdagkvällar med start 18.00 i William Olsson-salen, Geovetenskapens Hus Frescati. Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.
   

  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna (HT23) ta del av föreläsningspresentationerna (lösenordsskyddat) - kursmaterialet (PDF-X) kommer i att läggas ut i samband med föreläsningarna:

  2023-09-06 - Lektion 1: Livets utveckling på jorden: Plattektonik, klimatförändringar och utdöenden.

  2023-09-13 - Lektion 2: Darwins idé, evolution, artificiell och naturlig selektion: Variation och selektionsmekanismer.

  2023-09-20 - Lektion 3: Endemism och konvergent utveckling.

  2023-09-27 - Lektion 4: Artbegreppet, naturlig artbildning och inducerad artbildning: Allopatri, sympatri, gradualism och punktartad evolution.

  2023-10-25 - Lektion 5: Sexuell selektion och artbildning: Handikapp, skenande selektion och honligt val.

  2023-11-08 - Lektion 6: Australien, Sydamerika och de stora massutdöendena.

  2023-11-15 - Lektion 7: De afrikanska cikliderna: "Darwins dream pond".

  2023-11-22 - Lektion 8: Antropogen påverkan på arters evolution och utdöende.

  2023-11-29 - Lektion 9: Galápagos: Där Darwin fann bevis för sin evolutionsteori

  2023-12-13 - Tentamen (18.00-21.00)

  2024-01-10 - Omtentamen (18.00-21.00)

   

  EXKURSION

  Exkursionen går till London där vi en dag besöker Natural History Museum och studerar deras omfattande samlingar, Vi kommer också att besöka Down House beläget sydöst om London. Detta var Darwins hem under 40 år, idag ett museum där man verkligen kan känna historiens vingslag.

  Exkursionen är planerad till 8-9 december (räkna med en resdad före och efter exkursionen). 

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande).

  Här kan du se lite hur tentan är uppbyggd genom att ta del av dessa exempelfrågor (96 Kb) .

  Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material under kursens gång.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Möt oss

  Foto credit: Stockhoms universitet

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt