Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs

Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta.

GG1013

Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.

Kursen ges under höstterminen.

Undervisning under höstterminen 2020 sker på torsdagkvällar med start 10 september.

HT20 | På grund av rådande omständigheter och restriktioner givna av myndigheter och universitetet kommer höstens kurs att ges i form av streamade lektioner från campus via ZOOM eller förinspelade lektioner.

 • Kursupplägg

  På grund av rådande omständigheter kommer kursen under höstterminen 2020 att ges i form av streamade lektioner från campus (eller annan plats) via ZOOM eller förinspelade lektioner.

  Kursen består av tio kvällsföreläsningar (6 hp) samt en exkursion som av samma orsak kommer att ske i närområdet i mindre grupper eller alternativt som skriftliga uppgifter (1,5 hp).

  OBSERVERA - Covid-restriktionerna gör att höstens exkursion utgår och istället gör ni en mindre UPPSATS (126 Kb) - och den kommer att handla om Charles Darwin - en frontfigur inom artbildning och evolution.

  Undervisningen kommer att ske på torsdagkvällar med start 18.00. Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.
   

  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna (HT20) ta del av föreläsningspresentationerna (lösenordsskyddat) - kursmaterialet kommer i att läggas ut i samband med föreläsningarna:

  Lektion 1 (18046 Kb) : Livets utveckling på jorden: Plattektonik, klimatförändringar och utdöenden.

  Lektion 2 (5252 Kb) : Darwins idé, evolution, artificiell och naturlig selektion: Variation och selektionsmekanismer.

  Lektion 3 (4729 Kb) : Artbegreppet, naturlig artbildning och inducerad artbildning: Allopatri, sympatri, gradualism och punktartad evolution.

  Lektion 4 (2915 Kb) : Endemism och konvergent utveckling.

  Lektion 5 (2016 Kb) : Sexuell selektion och artbildning: Handikapp, skenande selektion och honligt val.

  Lektion 6 (5489 Kb) : Australien, Sydamerika och de stora massutdöendena.

  Lektion 7 (3874 Kb) : De afrikanska cikliderna: "Darwins dream pond".

  Lektion 8 (7750 Kb) : Antropogen påverkan på arters evolution och utdöende.

  Lektion 9 (5707 Kb) : Galápagos: Där Darwin fanns bevis för sin evolutionsteori

  Lektion 10 (3058 Kb) : Människans utveckling.

  Examination


  Hösten 2020 kommer tentan att vara i form av en hemtenta och här kan du se några exempelfrågor 2020 (114 Kb) som du kanske skulle kunna få på tentan samt själva logistiken kring tentan.

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Möt oss

  Foto credit: Stockhoms universitet

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin@geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229