Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta.

Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.

Kursen ges under höstterminen.

Undervisning under höstterminen 2020 sker på torsdagkvällar med start 3 september.

Exkursion

I kursen ingår dessutom en helg exkursion till London där vi besöker Natural History Museum och Down House (mer information under Kursupplägg).

 • Kursupplägg

  Kursen består av tio kvällsföreläsningar (6 hp) samt en exkursion till London (1,5 hp).

  Undervisningen kommer att ske på torsdagkvällar med start 18.00 i William Olsson-salen i Geovetenskapens hus (det gröna huset "klockan 10" när du kommer upp ut T-bana Universitetet). Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.
   

  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna (HT19) ladda ner föreläsningspresentationerna (lösenordsskyddat) - kursmaterialet för 2020 kommer i att läggas ut i samband med föreläsningarna:

  Lektion 1 (7621 Kb): Livets utveckling på jorden: Plattektonik, klimatförändringar och utdöenden.

  Lektion 2 (5796 Kb): Darwins idé, evolution, artificiell och naturlig selektion: Variation och selektionsmekanismer.

  Lektion 3 (4984 Kb): Artbegreppet, naturlig artbildning och inducerad artbildning: Allopatri, sympatri, gradualism och punktartad evolution.

  Lektion 4 (2605 Kb): Endemism och konvergent utveckling.

  Nature-artikel om edemism hot spots (210 Kb)

  Lektion 5 (3800 Kb): Sexuell selektion och artbildning: Handikapp, skenande selektion och honligt val.

  Lektion 6 (5351 Kb): Australien, Sydamerika och de stora massutdöendena.

  Lektion 7 (6729 Kb): Människans utveckling.

  Lektion 8 (7659 Kb): Antropogen påverkan på arters evolution och utdöende.

  Lektion 9 (3733 Kb): De afrikanska cikliderna: "Darwins dream pond".

  Lektion 10 (5427 Kb): Galápagos: Där Darwin fanns bevis för sin evolutionsteori

  Exkursion till Natural History Museum och Down House i London

  Kursen avslutas med en obligatorisk (för alternativ se nedan) exkursion till London. Där kommer vi att besöka Natural History Museum och Down House. Down House är beläget drygt 20 km sydost om London och här levde Charles Darwin under större delen av sitt liv. Idag är hemmet ett museum och här kan man verkligen känna historiens vingslag.

  Årets exkursions sker 5-6 december 2020 (fredag-lördag).

  Ladda ned Info om exkursionen och betalningsinfo - HT20 (kommer i samband med kurstart)

  Har man inte möjlighet att delta i exkursionen så gör man en alternativuppgift som motsvarar exkursionsrapporten som deltagarna måste skriva.

  Ladda ned  Alternativuppgiften

  Examination

  Här kan du se några exempelfrågor (96 Kb) som du kanske skulle kunna få på tentan.

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin[at]geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229