Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sveriges geologi

 • 7,5 hp

Kursen kommer att ge en introduktion till Sveriges geologiska utveckling i tid och rum, till Sveriges berg- och jordarter, deras bildningssätt och avlagringsmiljöer.

Även Sveriges geologiska råvaror, geologiska, geofysiska och geokemiska kartblad och beskrivningar.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  M. Lindström, J. Lundqvist, T. Lundqvist m.fl., 2011
  Sveriges Geologi
  Studentlitteratur, 3:e upplagan ISBN: 978-91-44-05847-4

 • Kontakt

  Joakim Mansfeld
  Joakim Mansfeld
  joakim.mansfeld[at]geo.su.se
  (0)8 674 77 27 | Rum: R405