Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marin geofysik

Kursen ger en introduktion till ämnet marin geofysik och geologisk tolkning av maringeofysiska data.

collage with icebreakers and a world map

Grundläggande teorier för de mest använda maringeofysiska karteringsmetoderna behandlas med fokus på akustiska metoder. En historisk överblick över geofysiska metoder för kartering av världshavens bottnar ingår i kursen samt betydelsen av havsbottenkartering för förståelsens av Jordens geologiska utveckling. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.