Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maringeologi, självständigt arbete

Maringeologi, självständigt arbete 30 hp

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

  • Kursupplägg

    Kursen ges varje termin och kan påbörjas och avslutas när som helst under terminen.

    Tillsammans med handledaren, fastställer eleven en projektbeskrivning som måste godkännas av den ansvariga professorn.

    Examination

    Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

    Se även kursplan.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar som är relevanta för det självständiga arbetet och kommer att tillhandahållas av handledaren.

  • Mer information

    Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

  • Kontakt

    Martin JakobssonProfessor of Marine geology and geophysics
    Martin Jakobsson
    martin.jakobsson@geo.su.se
    (0)8 16 47 19 | Rum: R209