Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Isotopgeologi

Kursen behandlar preparations- och mätmetoder av isotoper inklusive beräkningar, förekomst av lätta stabila och radiogena isotoper i naturen, utecklingen av isotopvärden under geologisk tid i några viktiga reservoarer (t.ex. svavel i havsvatten), blandningsmodeller samt en orientering i några användningsområden inom geokemi, petrologi och biologi.

Kursperiod HT21: Måndag 1/11–onsdag 1/12 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper.
Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.