Isotopgeologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar preparations- och mätmetoder av isotoper inklusive beräkningar, förekomst av lätta stabila och radiogena isotoper i naturen, utecklingen av isotopvärden under geologisk tid i några viktiga reservoarer (t ex svavel i havsvatten), blandningsmodeller samt en orientering i några användningsområden inom geokemi, petrologi och biologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen