Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Isotopgeologi

Kursen behandlar preparations- och mätmetoder av isotoper inklusive beräkningar, förekomst av lätta stabila och radiogena isotoper i naturen, utecklingen av isotopvärden under geologisk tid i några viktiga reservoarer (t.ex. svavel i havsvatten), blandningsmodeller samt en orientering i några användningsområden inom geokemi, petrologi och biologi.

Kursperiod HT21: Måndag 1/11–onsdag 1/12 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.